Rotátory

Jedná sa o zariadenia, ktoré umožňuje rotáciu o 360 stupňov /neobmedzená rotácia/ okolo svojej osi s možnosťou naklopenia. Vďaka tomu hydraulická ruka môže vykonávať rôzne pohyby ľahšie a rýchlejšie. Tieto rotátory sú vyrábané z kvalitných materiálov, vynikajú svojou kompaktnosťou a robustným tvarom. Majú vysokú prevádzkovú životnosť. Hriadele sú vyrábané z kvalitnej oceľovej zliatiny, spolu so spoľahlivými ložiskami a hydraulikou zvyšujú prevádzkovú schopnosť rotátora.

Typov rotátorov je veľké množstvo, pre menšie lesné a priemyselná hydraulická ramená, pre stredné veľkosti či pre manipuláciu pre tovar. Všetky rotátory sa vyznačujú vysokým krútiacim momentom a kompaktnými rozmermi.

Rotátory Indexator

Má najväčší svetový sortiment hydraulických rotátory a prídavných zariadení. Rotátory sú používané po celom svete v lesnom hospodárstve, všeobecná manipulácia s nákladom a manipulácia s materiálom. To INDEXATOR stavia do jedinečnej pozície, aby pracoval v úzkej spolupráci s poprednými výrobcami strojov.

GV rotátory

Sú teraz do značnej miery priemyselným štandardom. Nákladovo efektívne riešenia, ktoré kombinujú kompaktný dizajn s nízkou hmotnosťou a vysokým výkonom.

Rotátory Baltrotors

Výrobky vyrobené BALTROTORS sú výkonné, spoľahlivé a pevné. Sú navrhnuté tak, aby pracovali v ťažkom nakladacom pracovnom prostredí s maximálnou účinnosťou a minimálnymi neplánovanými prestojmi.