Hydraulické čerpadlá

Ako základný prvok hydraulickej sústavy zaisťuje obeh oleja a pohyb hydraulických valcov. Jednotlivé hydraulické čerpadlá sa líšia predovšetkým veľkosťou a obsahom, ktorý dáva potom výkon čerpadla v podobe čerpaného oleja. Pre rôzne výkony potrebuje hydraulické čerpadlo rôzne objemy čerpaného oleja za minútu.

Pre správny výber čerpadla je dôležité spočítať prietok, ktorý udáva, koľko čerpadlo čerpá do obehu oleja. Tento údaj sa udáva pri 1 000 otáčkach za minútu, čo sú práve ideálne otáčky pre hydraulické čerpadlo. Ak si vyberiete nesprávne čerpadlo, môže to v konečnom dôsledku znamenať zlú funkčnosť hydraulickej ruky. Preto je určite naporúdzi sa poradiť s odborníkom.